Tegnspråk og tegnspråkpoesi

Tegnspråk og tegnspråkpoesi


VELKOMMEN TIL EN KVELD OM TEGNSPRÅK OG TEGNSPRÅKPOESI

Hva er norsk tegnspråk?

Kan man dikte med hendene?

Hva er poesi på tegnspråk?

Hvilke studietilbud har NTNU i språk og tolking?

Kom, se og bli inspirert!

Arrangementet er gratis og tilgjengelig for alle

Innledere:
fra Trondheim kommune:
Jon Gunnes

fra NTNU:
Georg Bjerkli, Charlotte Helene Agerup,
Nora Sletteng, Helene Hauge, Guri Amundsen, Eli Raanes, Sarah Eilertsen Børresen
og Sellia Martine Goba

fra døvekirken:
Siv B. Mittet og Hege Roaldtvedt Lønning

gjesteartister:
Jürgen Endress (Tyskland) Camilla Jin Berg (Statped), Gunnhild Hasund (Trondheim) og
Nina Johansen (NAV Sør-Trøndelag)

tolker fra NAV Sør-Trøndelag

Arrangementet er et samarbeid mellom NTNU og Litteraturhuset i Trondheim.

Dato

22. mar 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere