Temamøte: Barndom i fattigdom

Temamøte: Barndom i fattigdom


Bente Kojan - Beate Støkkan Holm - Siv Limstrand

Antallet barn som vokser opp i fattigdom øker i Norge, og samfunnet vårt preges i økende grad av ulikhet. Hva sier forskning om barns oppvekst i fattigdom, og hva ser vi i byen vår?
Bente Kojan 1. amanuensis Institutt for sosial arbeid NTNU og Beate Støkkan Holm fra politiets forebyggende team kommer, og vil holde innledning. Virksomhetene Batteriet og Home-Start Familiekontakten i Kirkens Bymisjon, vil vi belyse hverdagen for familier som lever i fattigdom, og utfordringene vi ser i Trondheim.

Vi håper engasjerte foreldre, organisasjoner og byens befolkning vil komme og delta i en refleksjonsdialog med noen av byens politikere.
Hvordan kan vi som samfunn møte utfordringene fattigdom skaper?

Møtet vil ledes av Bymisjonens egen gateprest Siv Limstrand.

Gratis inngang.

Arrangør: Kirkens Bymisjon

Dato

11. jun 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere