Temamøte: Hvordan håndtere disruptive endringer og daglig drift samtidig?

Temamøte: Hvordan håndtere disruptive endringer og daglig drift samtidig?


Monica Rydland - Thora L. Haavik

En rekke bransjer og bedrifter står ovenfor disruptiv innovasjon – endringer som forandrer spillereglene dramatisk. Hvordan kan etablerte bedrifter fornye seg og utvikle radikalt nye forretningsmuligheter samtidig som de opprettholder og videreutvikler eksisterende forretning? Hør Monica Rydland fra NHH og Thora Lou Haavik fra AFF.

Monica Rydland ved NHH presenterer ulike organisatoriske løsninger som kan sikre radikal fornyelse samtidig som effektiv drift opprettholdes. Vi ser også nærmere på ulike ledernivå sin rolle i å sikre radikal fornyelse og effektiv drift. Hvordan tar ledere rollen som endringsagent i dette endringslandskapet?

Thora L. Haavik i AFF diskuterer ledelsesutfordringer knyttet til den tohendige tilnærmingen og illustrerer dilemmaer som oppstår når virksomheter ønsker å gjennomføre strategisk fornyelse gjennom disruptive endringer. Hvilken type ledelse er det behov for å lykkes i en slik prosess?

Program

13.30 Registrering, kaffe og enkel servering
14.00 Velkommen
14.10 Monica Rydland, NHH: Organisatoriske løsninger samtidig med effektiv drift
14.55 Pause
15.15 Seniorkonsulent Thora Lou Haavik, AFF:
          Ledelsesutfordringer og dilemmaer knyttet til disruptive endringer
15.55 Avslutning
16.00 Slutt

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate.

Temamøtet er gratis, men krever påmelding. Klikk her for påmelding.

Arrangør: NHH Alumni og AFF

 

Dato

12. mar 2019

Tid

13.30 - 16.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere