Temamøte om livsmestring

Temamøte om livsmestring


Anne Torhild Klomsten

Trondheim KrF inviterer alle interesserte til et temamøte om livsmestring i skolen. Etter at livsmestring kom inn som tema i læreplanene, har flere kommuner og skoler satt igang prosjekter for å finne ut hvordan dette skal gjennomføres i praksis. I Trondheim kommune er det Ugla ungdomsskole og Lianvatnet skole som er først ute.

Anne Torhild Klomsten, førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved NTNU har hovedinnlegget, og skal fortelle om prosjektet ved de to skolene, og hva livsmestring i skolen egentlig handler om. Etterpå vil representanter fra Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Skolenes Landsforening dele sine erfaringer med prosjektet.

Møtet er gratis og åpent for alle, og det vil bli satt av tid til å stille spørsmål fra salen.

Velkommen!

Dato

8. sep 2018

Tid

11.00 - 14.00

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere