The persecution of the Christians under Rome

The persecution of the Christians under Rome


James Corke-Webster

ENGLISH BELOW

Romerne så på de første kristne slik vi i dag ser på terrorister. Forfølgelsen av de kristne var legendarisk i all sin gru. Men hvordan så det ut fra romernes ståsted? Romersk kultur var faktisk relativt tolerant, men på ett vilkår – at alle godtok at keiseren sto over alt og alle i makt og myndighet. Det var imidlertid ikke mulig å etterleve romernes krav til underkastelse for de kristne, ettersom de måtte følge det første budet om ikke å ha andre guder og dessuten måtte «gi keiseren hva keiserens er og Gud hva Guds er» (Matt. 22.15-23-23). Fra romernes ståsted var man skeptiske. Hvordan kunne man for eksempel være helt sikre på om nattverden var så forskjellig fra kannibalisme? Velkommen til siste nytt om de blodige kristendomsforfølgelsene, presentert av en av verdens ledende eksperter på området, King’s College Londons James Corke-Webster. Foredraget holdes på engelsk.

Billetter: 150/90 https://tidligmusikk.hoopla.no/sales/3935718890

–––––––––––

ENGLISH

Under the title «The Persecution of the Christians under Rome» James Corke-Webster will reconsider what the Romans saw as a war on terror, and which we know as the pagans’ notorious atrocities towards the Christians. Were the persecutions a way to fight terror? What does that say about «wars on terror» in general? And if not, why? James Corke-Webster, lecturer at King’s College London, will offer some of the latest news within this captivating field of history. This lecture is held in English.

Tickets: 150/90 https://tidligmusikk.hoopla.no/sales/3935718890

Dato

31. jan 2020

Tid

18.00 - 19.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere