Utsolgt! Thomas Hylland Eriksen: Grenser for grenseløs utfoldelse – planeten og menneskeheten (inngår i serien «Grenser»)

Utsolgt! Thomas Hylland Eriksen: Grenser for grenseløs utfoldelse – planeten og menneskeheten (inngår i serien «Grenser»)


Thomas Hylland Eriksen

Dette er det siste innslaget i serien «Grenser». Les mer om serien her.

Først skaper vi grenser, deretter skaper grensene oss. De gir tilværelsen form og innhold, trygghet og kontroll. Helt til det tipper over og grensene oppleves som en tvangstrøye. Da er det tid for å rive ned grenser mellom nasjoner, kulturer, folkeslag og kjønn, og å insistere på at verden rent faktisk består av gråsoner.

Det kan være frigjørende og progressivt å fjerne grenser, men når noen grenser blir borte, oppstår nye. Hvis raseskiller blir fjernet, blir kjønn viktigere. Hvis nasjonale grenser oppheves, er det klasseforskjeller som skaper de tydeligste grensene mellom mennesker.

Slike grenser er sosiale konstruksjoner; de er menneskeskapte. Men det finnes også objektive grenser som vi ikke kan trylle bort, og den tydeligste er nå planetens tålegrenser. Det er grenser for hva mennesker kan tillate seg å gjøre med sine omgivelser før de begynner å ødelegge for seg selv (og alt annet på jorden). For å kunne ta inn over oss denne innsikten, er det først nødvendig å bryte ned en siste grense, nemlig skillet mellom kultur og natur.

Dette foredraget handler om vår tids mest fundamentale spørsmål, nemlig hva som skal til for å overleve.

Thomas Hylland Eriksen er professor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans interessefelter spenner fra identitet, etnisitet og nasjonalisme til multikulturalisme og globalisering, fra kulturforståelse til miljøproblemer, med særlig vekt på dilemmaer, motsigelser og utilsiktede bivirkninger. Han har skrevet flere titalls bøker og fått en rekke priser for god formidling, betydningsfull forskning og sitt store forfatterskap.

Sted: Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek
Tidspunkt: 19:00-21:00. Dørene åpner kl. 18:30. Sellanraa holder åpent til 22.
Inngang: 150/100

Foto: UiO

Dato

8. feb 2023

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere