Thomas Hylland Eriksen: Menneskelig mangfold – Hva skiller oss og hva forener oss?

Thomas Hylland Eriksen: Menneskelig mangfold – Hva skiller oss og hva forener oss?


Thomas Hylland Eriksen

Dette er et innslag i serien «Hva er da et menneske?» Se hele programmet og en omtale av serien her.

Kveldens foredrag handler om forholdet mellom det universelle og det unike sett fra et antropologisk perspektiv. På den ene side har alle mennesker mye felles; på den annen side er både individer og kulturelle verdener unike. Sosialantropologien har i over hundre år lagt hovedvekten på kulturell variasjon. Spørsmålet er om tiden ikke er inne til å legge større vekt på det alle mennesker har felles, i en tid da kulturer blander seg, de globale nettverkene blir stadig tettere, samtidig som splittende identitetspolitikk hindrer global solidaritet og den universelle humanismen som er nødvendig for å håndtere samtidens største utfordringer.

Thomas Hylland Eriksen har arbeidet som sosialantropolog ved Universitetet i Oslo i over 30 år. Hans interessefelter spenner fra identitet, etnisitet og nasjonalisme til multikulturalisme og globalisering, fra kulturforståelse til miljøproblemer, med særlig vekt på dilemmaer, motsigelser og utilsiktede bivirkninger. Han har skrevet flere titall bøker og fått en rekke priser for god formidling og sitt store forfatterskap, samt Universitetet i Oslos Forskningspris for 2017.

Arrangementet har inngang fra hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 18.30.

Inngang: 100/50

Dato

21. mai 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere