Tilbake til sosialhjelpstaten?

Tilbake til sosialhjelpstaten?


Steinar Westin - Cathrine Strindin Amundsen

Sykefraværet er omtrent på samme nivå 40 år etter sykelønnsordningen ble innført. Hvorfor mener mange at vi ikke har råd til ordningen i dag? Hvilke politiske krefter og holdninger ligger til grunn for at mange av velferdsstatens ordninger behovsprøves, avkortes og innskrenkes, mens ulikhetene mellom fattig og rik øker? Er velferdsstaten på vei til å bli en veldedighetsstat?

Vi har to innledere om temaet, etterfulgt av debatt. Innlederne er:

Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) samt mangeårig fastlege. Fra 2005–14 leder av Helsedirektoratets Ekspertgruppe – sosiale ulikheter i helse, fra 2011 videreført som Fagråd for sosial ulikhet i helse. Hans tema er sykefravær og velferdsstatens ytelser sett i et samfunnsperspektiv.

Cathrine Strindin Amundsen er ansatt i For Velferdstaten siden høsten 18 og kommer fra jobben som rådgiver for Senterpartiets stortingsgruppe, og har ellers en bred politisk bakgrunn. De siste årene har hun vært rådgiver for Kjersti Toppe i helse- og omsorgskomiteen, men har tidligere også hatt fagansvar for arbeid- og sosial, utenriks- og forsvar og familie- og kultur.  Hun har et bredt politisk engasjement, blant annet hatt verv i Senterpartiet, Nei til EU, Fredsinitiativet mot angrepskrig og Fellesutvalget for Palestina.

Møteledere: psykiater Odd Storsæter og Rødtpolitiker Kari Kristiansen.

Fri inngang, men på grunn av begrenset plass vi ber interesserte om å ta ut gratisbilletter.

Arrangør: Politisk utvalg i Lo Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag og Helse og sosial forum Rødt Trondheim.

Steinar Westin

Cathrine Strindin Amundsen

Dato

18. feb 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere