Tilpasning og «tilpasning» i byens arkitektur

Tilpasning og «tilpasning» i byens arkitektur


Mikael Lye - Svein Rasmussen - Eir Grytli

I samarbeid med TAF (Trondheim arkitektforening) og Litteraturhuset inviterer Trondheim lokallag av Fortidsminneforeningen til et møte om Riksantikvarens nye bystrategi. Hovedinnslag er foredrag av Mikael Lye fra Riksantikvaren.

Agenda for møtet:
Svein Rasmussen, styreleder i Fortidsminneforeningen Trondheim lokallag, ønsker velkommen og sier noe om bakgrunnen for møtet.

Riksantikvaren ved Mikael Lye presenterer sin bystrategi med påfølgende spørsmål fra salen.

Professor Eir Grytli fra NTNU forteller om NTNUs kursvirksomhet i samarbeid med Byantikvarens Vitaliseringsprosjekter.

Plenumsdiskusjon, evt. med panel.

Riksantikvarens bystrategi kan lastes ned herifra: https://www.riksantikvaren.no/Tema/Byer-og-tettsteder/Riksantikvarens-bystrategi

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Dato

15. feb 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere