Tredelt foreldrepermisjon, et gode for hvem?

Tredelt foreldrepermisjon, et gode for hvem?


Gurli Melby - Tore O. Sandvik - Rasmus Eiternes Guldvik - Jo Skårderud

Litteraturhuset i Trondheim inviterer til debatt om fedrekvoten. Hensikten med fedrekvoten har vært å bidra til en likere fordeling av omsorgsarbeidet mellom mødre og fedre. Som politisk virkemiddel skal det forandre forholdet mellom mor og far, mellom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge kjønn, og mellom far og barn.

Fedrekvoten ble utvidet til 15 uker i 2018. Noe som har skapt en debatt om det er god politikk å la far få like mye permisjon som mor i barnets mest trengende fase? En forskningsrapport fra institutt for samfunnsforskning konkluderte i november 2018 med at fedrekvoten ikke bidro til økt likestilling hos 18.000 undersøkte par. Hva gjør vi nå, reduserer fedrekvoten?

Vi har invitert:
Gurli Melby, Venstre
Tore O. Sandvik, Arbeiderpartiet
Rasmus Eiternes Guldvik, Seniorrådgiver arbeidsliv NHO
Jo Skårderud, Ordstyrer

Flere deltakere annonseres når vi har det klart

Inngang: 50

Foto: Nasjonalbiblioteket, fotograf: Narve Skarpmoen (1868–1930)

Dato

18. jan 2019

Tid

19.00 - 20.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere