Trenger vi gode nyheter? m/ Sidsel Wold og Jon Lomøy

Trenger vi gode nyheter? m/ Sidsel Wold og Jon Lomøy


Sidsel Wold - Jon Lomøy

Nyhetsbildet er stadig preget av krig, terror og naturkatastrofer. I følge en undersøkelse er det bare én av fem i alderen 18-29 år som tror verden er et bedre sted å leve om ti år. Hvorfor tror nordmenn det går dårligere med verden enn det gjør i realiteten? Trenger vi et større fokus på glemte kriser, eller fremskrittene vi gjør i å nå bærekraftsmålene? Hvilket ansvar har mediene for representasjonen av ulike nyheter i nyhetsbildet? Og hva er det som motiverer mennesker til å jobbe for en bedre verden?

Til å svare på disse spørsmålene og mange flere har vi med oss Sidsel Wold og Jon Lomøy.

Om panelet:

Sidsel Wold er en av NRKs mest profilerte journalister og er for tiden NRKs korrespondent i Istanbul.

Jon Lomøy har allsidig erfaring fra diplomati og bistandsarbeid, og jobber som direktør i Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid.

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som setter fokus på et nyansert nyhetsbilde. Én gang i året har vi en kampanje som fremmer positive nyheter og resultater fra utviklingsland. Vi mener at folk fortjener et mer nyansert bilde av den verden vi lever i, med et balansert syn på både det positive og det negative. Målet er å skape engasjement rundt bistand, og å motivere til handling for å nå FNs bærekraftsmål.

Kampanjen er et samarbeid mellom organisasjonene SAIH, Spire og Changemaker.

Arrangementet har inngang fra Hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 17.00.

Gratis inngang.

Dato

7. sep 2018

Tid

17.30 - 19.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere