Trenger vi karakterer?

Trenger vi karakterer?


Marte Blikstad-Balas - Øyvind Børven

Karakterer har tradisjonelt vært en sentral del av det norske skolesystemet, og elevene får karakterer fra 8.trinn og ut videregående opplæring. De siste åra har stadig flere lærere valgt å prøve ut en karakterdempet vurderingspraksis, blant annet for å fremme læring gjennom bedre tilbakemeldinger, og for å dempe stress og karakterpress hos elevene.

Prosjektet GOING GRADELESS ledes av NTNU-professor Henning Fjørtoft, og undersøker hvordan dette praktiseres i videregående opplæring. Det er fortsatt lite forskningsbasert kunnskap om denne måten å jobbe med vurdering på, og vi vil finne ut hvordan elever, lærere, foreldre og skoleledere opplever en karakterdempet vurderingspraksis, hver på sin måte. Les mer om prosjektet her: https://www.ntnu.no/ilu/going-gradeless

Vi har invitert Marte Blikstad-Balas og Øyvind Børven til en utforskende samtale om karakterer og karakterbruk som del av vurderingssystemet i norske videregående skoler.

Marte Blikstad-Balas er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Marte har deltatt i læreplanarbeidet til fagfornyelsen av Kunnskapsløftet, og leder nå det nasjonale ekspertutvalget for digital læringsanalyse. Hun er klasseromsforsker og opptatt av å kartlegge hva som er vanlige undervisningsformer i norsk skole.

Øyvind Børven er rektor og lærer ved Akademiet VGS Fredrikstad. Ved siden av jobben driver han en av Norges største skolepodcaster, «Et bedre Skole-Norge», som blant annet blir brukt av Bergen kommune og Høgskolen i Innlandet til utviklingsarbeid.

Vi vil også invitere deg som er opptatt av dette temaet til å lytte til, og kanskje også delta i, en utforskende samtale om karakterer og karakterbruk onsdag 19. oktober 2022.

Sted: Sellanraa, Litteraturhuset i Trondheim
Tidspunkt: kl. 19.30 – kl. 21.00. Dørene åpner kl. 19.00.
Gratis inngang. Gratisbilletter kan tas ut via Hoopla.

Arrangør: NTNU, ved forskningsprosjektet Going Gradeless

Dato

19. okt 2022

Tid

19.30 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere