Trondheims fargeveileder

Trondheims fargeveileder


Kine Angelo

Trondheims fasadefarger har gjennom en tusenårig historie vært i konstant endring, men fargens viktigste rolle i fasaden har alltid vært en del av den estetiske artikuleringen av bygningene så vel som byen som helhet. I nyere tid har kommersialiseringen av fargen flyttet fokuset fra fargen som et estetiske elementet, mot de økonomiske aspektene ved valg av farge og malingstype. Viktig kunnskap om farger har de siste tiårene blitt malt over med ett til to strøk hvit eller grå maling, og norske byer og tettsteder er i ferd med å miste mye av sin stedsidentitet.

I mars legger Trondheim Kommune ut Trondheims fargeveileder ut på sine nettsider. Forfatteren Kine Angelo forteller om arbeidet med veilederen, om utfordringene rundt fasadefarger og svarer på spørsmål fra publikum.

Trondheims fargeveileder 2

Foto: Alex Booker

Dato

2. mar 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Kulturtorget, Trondheim folkebibliotek

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere