De kom til oss – Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms

De kom til oss – Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms


Inger Selven Watts

DE KOM TIL OSS – TVANGSEVAKUERINGEN FRA FINNMARK OG NORD-TROMS

Velkommen til foredrag med Inger Selven Watts, om en av de grusomste krigshandlingene i Norge under 2. verdenskrig.

Den brente jords taktikk het det. Den var kommet til høsten 1944. I et forsøk på å stoppe de framrykkende sovjetiske soldatene bestemte tyskerne seg for å brenne og ødelegge alt. Folket i nord måtte bort, hjemmene deres ble satt i brann og befolkningen tvunget om bord i båter som skulle føre dem sørover. I Trondheim gjorde ledelsen seg klar til å motta folket som var på vei. Også befolkningen måtte vite hva som skulle skje, og fra Adresseavisen lyste overskriften: «Trondheim og Trøndelag foran det alvorligste flyktningproblem. Her må skaffes mat, hus og ulltepper for titusener av mennesker.»

Aksjonen kom i kjølvannet av krigen i Øst-Finnmark og de alliertes advarsel om at alle skip i norske farvann måtte regne med å bli angrepet. Dette er historien om hva som hendte.

Historikeren Inger Selven Watts (f. 1964) er forfatter av boken «De kom til oss – Tvangsevakueringen av Finnmark og Nord-Troms». 

Til vanlig arbeider hun ved Det humanistiske fakultet på NTNU. Mye av arbeidstiden er forbeholdt vitenskapelig arbeid. Et viktig mål er å fortelle om hendelser som holder på å gå i glemmeboken. Det er historien om menneskene som opplevde det og heltene vi glemte. Tidligere har hun skrevet om folkemord, kongelige og mennesker som forsvant.

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Trondheim og Litteraturhuset i Trondheim

Inngang: 50,-

Dato

12. mar 2018

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Trondheim folkebibliotek, Kulturtorget

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere