Ulikhet på 1,2,3 – alt du trenger å vite

Ulikhet på 1,2,3 – alt du trenger å vite


Snorre Valen - Ragnar Torvik - Hannah Gitmark - Lucie Katrine Sunde-Eidem

De siste årene har oppmerksomheten rundt økonomisk ulikhet økt over hele verden. Hva skaper og driver ulikhet? Hvordan er utviklingen i Norge, og internasjonalt? Hva er problemet? Og hva kan vi gjøre?

Du hører fra:
Snorre Valen, SV
Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU
Hannah Gitmark, kveldens moderator rådgiver i Tankesmien Agenda
Lucie Katrine Sunde-Eidem, V

Den franske økonomen Thomas Piketty skapte interesse og engasjement rundt temaet med boken «Kapitalen i det 21.århundret», der han viser hvordan avkastningen på kapital har vært større enn avkastningen på arbeid over tid, og hvordan de rikeste i samfunnet akkumulerer en stadig større andel av de totale ressursene. Mens Pikettys analyse i hovedsak analyserer endringer i toppinntektsandelen og økningen i formuesulikhet, har vi i kjølvannet av debatten fått en langt bredere innsikt i flere aspekter ved ulikhetsbegrepet. Vi skal gå gjennom noe av dette i dag. Vi skal diskutere på hvilke måter ulikheten har økt, hva som driver den, hvilke konsekvenser for høy ulikhet kan ha, og ikke minst: hva vi kan gjøre med den.

Gratis inngang, men på grunn av begrenset antall plasser ber vi de som ønsker å delta på arrangementet om å ta ut gratisbilletter.

Dato

3. okt 2018

Tid

18.00 - 19.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere