Underrapportert virkelighet

Underrapportert virkelighet


Øystein Windstad - Ola Tunander - Lara Lee - Jacob Børresen - Jerome Starkey

I samarbeid med journalist Øystein Windstad arrangerer Transform seminaret «Underrapportert virkelighet». Hit inviterer vi modige, sterke og selvstendige journalister og enkeltpersoner som jobber med å få fram konflikter, urett, samfunnsproblemer og brudd på menneskerettigheter rundt om i verden. Noen med livet som innsats! Disse konfliktene får ikke nødvendigvis førstesideoppslag i media eller settes på den politiske dagsorden, men desto mer viktig å kjenne til.

Tittelen ble formet av en av Norges fremste gravende journalister, Erling Borgen. I år er det underrapportert virkelighet i Libya, Afghanistan, Burkina Faso og Norge vi skal høre om.

Øystein Windstad – konferansier
Ola Tunander – Norge
Lara Lee – USA
Jacob Børresen – Norge
Jerome Starkey – UK

Lectures will be held in both Norwegian and English. See below for English text.

Arrangementet har inngang fra Hovedbiblioteket, Kongens gate. Dørene åpner kl. 16.30.

Inngang: 150/100, only 55 spots

«Under-reported realities»

Transform is presenting the seminar «Under-reported realities» in cooperation with journalist Øystein Windstad. We invite strong, brave and independent journalists and individuals who dedicate themselves to shedding light on conflicts, injustices, social issues and violations of human rights around the world. Often putting their own life on the line! These conflicts doesn’t necessarily make the front page news or the political agendas, which is why we choose to shed light on them.

The title was coined by one of Norway’s foremost investigative journalists Erling Borgen. This year we get reports from Libya, Afghanistan, Burkina Faso and Norway.

Dato

4. okt 2018

Tid

17.00 - 21.15

Sted

Trondheim folkebibliotek, Magistratsalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere