Unge voksne og altfor mye rus

Unge voksne og altfor mye rus


Fanny Andersen - Sunniva Christiansen

Samtale med Fanny Andersen og Sunniva Christiansen

Hvor enkelt er det for unge å drikke for mye i dagens Norge? Har vi en fest- og alkoholkultur for unge som er helt på feil spor?

Fanny Andersen er artist og har tilsynelatende levd en drømmetilværelse. Men bak lukkede dører har hun slitt. 24 år gammel blir hun lagt inn på avrusning etter å ha havnet på legevakten med 3,2 i promille. Problemet var ikke at hun drakk så mye én kveld. Problemet var at alkohol hadde blitt selvmedisinering.

På rehab er det vanskelig å forholde seg til alt hun aldri har forhold seg til – og umulig å godta at hun har havnet på samme sted som alkoholikere og rusmisbrukere. Der blir dagboken hun skriver hennes beste samtalepartner i refleksjonene rundt hva som gikk galt. Hvorfor drikker hun så mye? Når ble rusen en løsning på usikkerheten og sårbarheten hun kjente inni seg? Hvor mange på hennes alder sliter med det samme?

Om panelet Fanny Bratland Andersen er artist og forfatter, og har sammen med Helene Berger Lindh skrevet boka «Festjenter gråter aldri».

Sunniva Christiansen er lege med spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin og barne- og ungdomspsykiatri, overlege ved psykiatrisk ungdomsteam på St. Olavs hospital og universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) ved Institutt for psykisk helse på NTNU.

Dato: 12.11.22
Tid: 17.00
Sted: Kunsthallen
Inngang: 100/50
Festivalpass: 300 (https://litthustrd.hoopla.no/sales/event/festivalpassbasta)
Dette arrangementet er en del av Basta. Sjekk dermedbasta.no for fullstendig program.

Dato

12. nov 2022

Tid

17.00 - 18.00

Sted

Litteraturhuset i Trondheim

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere