Universitet utfordrer og utfordres

Universitet utfordrer og utfordres


Aksel Tjora

NTNU-professor Aksel Tjora har invitert kolleger på tvers av fag og geografi til å diskutere universitetssektorens utvikling og utfordringer i den kommende boka «Universitetskamp». I denne paneldebatten på Litteraturhuset og Sellanraa deltar en del av bidragsyterne for å diskutere hvordan de mange reformene og det økonomisk-politiske presset på sektoren skaper utfordringer for ansatte og studenter og hvordan sektoren selv genererer interne motkrefter.

Spørsmål knyttet til nyliberal styring (new public management) og vekt på det målbare, det norske fagspråkets rolle, strukturendringer (fusjoner etc.) vil komme opp i tilknytning til de store spørsmålene: Hva vil vi med universitetet? Hva slags rolle kan og skal det spille i samfunnet i dag og framover?

Gratis inngang.

Foto: Victor Kleive

Dato

17. jun 2019

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere