Ikke vær så slem mot deg selv

Ikke vær så slem mot deg selv


Juni Raak Høiseth - Per Einar Binder

ROS markerer verdensdagen for psykisk helse i Trondheim.

For å markere årets tema «noe å glede seg over», ønsker ROS å ha fokus på selvmedfølelse – å kunne sette pris på sitt «uperfekte jeg» og å slå seg til ro i det ufullkomne livet, samt ønsker vi å ha fokus på spiseforstyrrelser. Selv om man er svært preget av sin spiseforstyrrelse, så er man ikke en spiseforstyrrelse. I en syk hverdag kan man også finne glede i de små tingene- og kanskje er det nettopp de små tingene som er så viktig på veien mot en friskere hverdag.

PROGRAM

Kl 18-19:15: Det friske i det syke.
Ved Juni Raak Høiseth.

«Det friske i det syke » er et formidlingskonsept hvor psykisk helseproblematikk og spiseforstyrrelser blir belyst gjennom scenekunst. Vi følger tilfriskningsprosessen til Juni, via selvskrevne dagboksnotater og behandleres journalnotater. Juni gir oss et innblikk i de små tingene – noe å glede seg over, som ble viktig for henne på veien mot et liv uten spiseforstyrrelser.

Juni Raak Høiseth er frivillig for ROS Trondheim og jobber som prosjektkoordinator i Kompetansesenter for brukererfaringer og tjenesteutvikling. Hun har flere års erfaring med alvorlige spiseforstyrrelser og er i dag frisk.

Kl. 19:15-19:30: Pause

Kl 19:30-20:30: Veier til vekst med selvmedfølelse.
Ved Per Einar Binder.

Når vi opplever motgang og ubehagelige følelser, er det lett å bli selvkritisk. Mange opplever at den indre kritikeren blir destruktiv, og låser dem fast i skam og angst. Per Einar Binder vil belyse hvordan vi kan møte oss selv og våre smertefulle følelser med medfølelse, og hvordan dette kan fremme psykisk helse og vekst.

Han vil snakke om:
– hva er selvmedfølelse og hvordan vi kan bygge selvmedfølelse?
– selvmedfølelse, følelseskroppen og problematisk forhold til kropp.
– destruktiv selvkritikk som skaper angst og skam. Hvordan kan vi jobbe oss ut av dette?

Per Einar Binder er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og er blant annet forfatter av bøkene «Ikke vær så slem mot deg selv» og «Den som vil godt» som handler om selvmedfølelse og medfølelse.

Gratis inngang.

Dato

10. okt 2017

Tid

18.00 - 20.30

Sted

Trondheim folkebibliotek, Rådhussalen

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere