Sakprosafestivalen i Trondheim: Våpenproduksjon og flukt med mobiltelefon

Sakprosafestivalen i Trondheim: Våpenproduksjon og flukt med mobiltelefon


Dag Hoel - Amin Senator - Jan-Lauritz Opstad

Dag Hoel: Fred er ei det beste – fra innsiden av ammunisjonsindustrien

Hoel tar for seg historien til ammunisjonsprodusenten Raufoss/Nammo. Han gjør rede for hvordan nordmenn fortrenger at fredsnasjonen Norge er krigsprofitør på linje med nasjoner vi ikke liker å sammenligne oss med.

Amin Senator: På flukt med mobiltelefon

Senator presenterer historier om flukt, basert på intervjuer med flyktninger til Norge. Vi får innsyn i sterke historier om flukten, tilværelsen i «ingenmannsland» mellom absolutt utrygghet og relativ trygghet.

Etter foredragene møter forfatterne til en samtale med Jan-Lauritz Opstad.

Dag Hoel er forfatter og filmprodusent. Han har utgitt bøkene Dette er Cuba – alt annet er løgn! og Armageddon Halleluja! – møter med politisk kristendom.

Amin Senatorzade er født og oppvokst i Afghanistan. Han har studert statsvitenskap og samfunnsøkonomi, og deltatt i flere kulturelle prosjekter.

Vert: Jan-Lauritz Opstad, seniorforsker på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

FaktaF Sakprosafestivalen i Trondheim arrangeres av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Midt-Norge i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim.

Arrangementet vil foregå på Kunsthall Trondheim.

Gratis inngang.

Dato

4. nov 2017

Tid

11.15 - 12.45

Sted

Litteraturhuset

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere