Vår demokratiske vikingarv

Vår demokratiske vikingarv


Torgrim Titlestad

Når Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til ett samlet trøndelagsfylke er det en begivenhet som kan plasseres i en historisk kontekst. I over tusen år, med Frostatinget og Landsloven som en del av dette, har vikingenes demokratiske tradisjoner utviklet seg til det vi i dag kjenner som vårt moderne folkestyre.
Professor Torgrim Titlestad har i en årrekke fordypet seg i sagalitteraturen og er aktuell med boka “Vikingtid, motstandsrett og folkestyre” (Sagabok 2016). I løpet av denne timen skal vi få høre forfatterens betraktninger om utvilkingen av tingsystemet og de retts- og frihetsprinsippene som rådet i jernalderen, også her i Trøndelag.
Torgrim Titlestad, professor, dr.philos., er en av våre fremste eksperter på sagene. Siden 1990-tallet har han stått bak utgivelsen av flere sentrale sagaverk, nå sist som redaktør for oversettelsen av det tre bind store islandske sagaverket “Flatøybok”. I dag er han aktuell med utgivelsen “VIkingtid, motstandsrett og folkestyre” (Sagabok 2016) som beskriver vikingenes utvikling av tingsystemet som en kime til demokratiet slik vi kjenner det i dag.
Arrangører: Nord Trøndelag og Sør- Trøndelag fylkeskommuner
Gratis adgang.
Foto: Bergen Offentlige bibliotek

Dato

19. jan 2017

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere