Vårt Syria

Vårt Syria


Peder Martin Lysestøl - Tor Berg - Ahmad - Huda - Karim - Masoud

Hva vet vi om krigen i Syria? Og hva skal vi mene om den?

Peder Martin Lysestøl innleder om landets historie og utvikling før krigen som startet i 2011.

Lysestøl, som gjennom et langt liv har fulgt utviklingen i Midtøsten, er norsk sosialøkonom og har gitt ut en rekke faglige og politiske bøker med spesielt fokus på Midtøsten og Palestina.

Tor Berg innleder kort om krigen i Syria siden 2011. Han er en kapasitet på militære spørsmål og har fulgt utviklingen i landet tett.

Ahmad, Huda, Karim og Masoud er alle flyktninger fra Syria. De representerer forskjellige kulturelle og politiske grupper fra hjemlandet. De har sine personlige fortellinger fra krig, avskjed, flukt og hjemløshet. Med ulike referanser og bakgrunn.

Møtet vil i hovedsak dreie seg om syrernes egne fortellinger. Vi avslutter møtet med åpne spørsmål og samtaler i et panel med alle innlederne.

Velkommen!

Gratis inngang.

Arrangør: Hope Spot Organization (HSO) er en Norsk politisk uavhengig organisasjon som  med syriske og palestinske flyktninger.

Dato

24. okt 2019

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere