Veien mot en klima- og miljøvennlig matproduksjon

Veien mot en klima- og miljøvennlig matproduksjon


Arve Lian - Jørgen Soknes - Oskar Tørres Lindstad - Gaute Rolv Dahl - Markus Hustad

Matproduksjonen i Trøndelag er betydelig og trøndersk landbruk er en betydelig næring i Norge.

Derimot ser vi at:

  • Alt for mye matjord går ut av produksjon
  • Stadig flere bruk legges ned, i økende grad i distriktene
  • Gjengroing av kulturlandskapet
  • Skremmende reduksjon i biologisk mangfold
  • For mange rapporter om dårlig dyrevelferd
  • Økende import og for lav selvforsyning og matberedskap
  • Måten vi produserer på fører til jordtap og redusert jordkvalitet
  • Klimagassutslippene er betydelige
  • Det lønner seg ikke å produsere mat

Naturen og jorda der vi produserer mat er en fornybar ressurs og har stått til vår disposisjon i uminnelige tider, og den kan fortsatt gjøre det om vi forvalter den på en riktig måte. Imidlertid ser vi en utvikling som går i feil retning.

MDG Trøndelag ønsker i lag med Bonde- og småbrukarlaget, Naturvernforbundet og Økologisk Norge å fremme en ønsket utvikling som sikrer trygg matproduksjonen som er basert på norske ressurser og råvarer, og som tar vare på kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet.

Vi ønsker en mer klimavennlig produksjon som både bidrar til mindre klimagassutslipp, og som er mer sirkulær.

Vi ønsker at maten skal produseres av stolte bønder som gjør en viktig jobb for samfunnet og som får riktig betalt for arbeidet de gjør.

Innledere blir:
Arve Lian, Jørgen Soknes (gårdbruker fra Skaun), Oskar Tørres Lindstad (gårdbruker og fylkesleder i Småbrukarlaget), Gaute Rolv Dahl (Naturvernforbundet), Markus Hustad (leder i Økologisk Norge).

Ansvarlig for arrangementet er MDG Trøndelag i et samarbeid med Bonde- og småbrukarlaget i Trøndelag, Naturvernforbundet og Økologisk Norge.

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 19:00-21:00. Sellanraa holder åpent til 22.
Gratis inngang. Vi ber publikum om å hente ut gratisbilletter på forhånd.

Arrangementet blir også strømmet direkte på Litteraturhusets facebook-side, strøm publiseres kort tid før arrangementet.

Foto: Inger-Lise Ingdal/Tine Økologisk

Dato

30. mai 2023

Tid

19.00 - 21.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere