Velkommen til inkluderingsdebatt

Velkommen til inkluderingsdebatt


Gulabuddin Sukhanwar - Margaret Moiba - Kerim Kara - Karim Tahir - Per Ananiassen

Litteraturhuset i Trondheim, i samarbeid med Kunsthall Trondheim og Trøndelag Teater, arrangerer i år en serie av inkluderingsdebatter. Målet er å diskutere inkludering og integrering i teori og praksis her i byen. Til debattene inviterer vi ulike aktører, både aktivister, representanter fra ulike kunstfelt og debattanter blant førstegenerasjonsinnvandrere og de som er aktive med inkluderings- og mangfoldsarbeid. Vi vil sette søkelys på erfaringer de ulike har, og problemstillinger de ønsker å reise.

I den aller første samtalen vil vi møte aktører fra både organisasjoner og kunstinstitusjoner. De skal snakke om erfaringer og utfordringer med inkluderingsarbeid i Trondheim. Samtalen ledes av Gulabuddin Sukhanwar, leder av Litteratur for inkludering i Litteraturhuset i Trondheim.

Sted: Teatergata på Trøndelag Teater
Gratis inngang. På grunn av smittevernhensyn og få plasser, ber vi de som ønsker å delta om å løse ut billetter på forhånd.
Billettlink: https://billetter.trondelag-teater.no/…/webticket/shop…

Deltagere:

Margaret Moiba, født 1981 i Sierra Leone og flyktet til Norge i år 2000. Margaret er med-gründer og leder i Verdige Smil og forfatteren av Norgesguide, en bok hvor innvandrere deler sine erfaringer rundt det å være ny i landet. Hun har utdanningsbakgrunn innen næringsmiddelteknologi og har i mange år lagt hjertet og sjela si i å guide innvandrere inn i det norske samfunnet gjennom organisasjonen Verdige Smil.

Kerim Kara er fra Tyrkia og har bodd i Norge siden 2017. Han er utdannet lærer og har studert og undervist i Vietnam i 11 år. Han jobber som dialogmedarbeider i Kirkelig Dialogsenter Trondheim. Han er også styreleder for Språk- og kulturforeningen i Trondheim.

Karim Tahir jobber som publikumsutvikler på Kunsthall Trondheim. Han er aktivist, samfunnsdebattant og har bakgrunn innen statsvitenskap og internasjonale forhold. Han har spesialisert seg på migrasjon, integrasjon, flerkulturell forståelse og islamofobi. Gjennom dette har han samarbeidet med ulike organisasjoner både i Irak, Syria og i Norge.

Per Ananiassen arbeider som dramaturg ved Trøndelag Teater. Han har tidligere vært teatersjef ved Teaterhuset Avant Garden og Rosendal Teater. Ananiassen har samisk bakgrunn. I forbindelse med Mangfoldsåret 2008, var han medlem av Kulturdepartementets rådgivende referansegruppe. Som teatersjef og som tidligere leder for Norsk Teaterlederforum har mangfold og inkludering vært viktige verdier i hans arbeid.

Dato

20. apr 2021

Tid

19.15 - 20.15

Sted

Trøndelag Teater

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere