AVLYST: Verdens beste land å bo i, verdensmester i sykefravær

AVLYST: Verdens beste land å bo i, verdensmester i sykefravær


Jonas Rennemo Vaa - Hilde Antonsen - Hanna Helgetun Krogh

Har du som arbeidstaker opplevd det vanskelig å håndtere helseutfordringer samtidig som du må forholde deg til Nav, fastlege, arbeidsgiver, mm?

Har du som fastlege eller ansatt i NAV følt deg låst i prosessen med å bistå en sykmeldt?

Har du som arbeidsgiver opplevd det vanskelig å håndtere sykefravær?

Norge regnes i mange sammenhenger som verdens beste land å bo i, og på en måte skulle man tro at vi også har verdens beste helse. Likevel står over 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet. Hva er årsaken til dette?

I arbeidet med å bistå personer tilbake til arbeidslivet, møter man mange ulike utfordringer. Kompleksiteten rundt egen helse, arbeidsevne, arbeidsgiver, fastlege/behandler og Nav er stor. Friskgården Trondheim ønsker å dykke ned i denne kompleksiteten for å drøfte problemstillinger, diskutere myter/sannheter og kanskje løse floken med sykefraværet. Hvordan kan vi effektivt øke arbeidsdeltakelsen?

Til arrangementet har vi fått med oss:
– Jonas Rennemo Vaag (Psykologspesialist og førsteamanuensis i samfunnspsykologi ved Nord universitet med forskningsinteresse for arbeid og psykisk helse, også kjent fra den populærvitenskapelige podcasten «Psykologlunsj»)
– Hilde Antonsen (Enhetsleder ved Nardosletta barnehager og tidligere erfaring som rådgiver i Arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune)
– Hanna Helgetun Krogh (Fastlege ved Kalvskinnet legesenter)

Det vil åpnes for spørsmål fra salen etter debatten, samt direkte spørsmål til Friskgårdsansatte som vil være tilgjengelige etter arrangementet.

Velkommen til paneldebatt!

Inngang: 50

Arrangør: Friskgården Trondheim

Dato

10. sep 2020

Tid

19.30 - 21.30

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere