Yrkesfaglærerutdanningen og næringslivet – hånd i hanske eller lue i hånd?

Yrkesfaglærerutdanningen og næringslivet – hånd i hanske eller lue i hånd?


Jon Sverre Hårberg - Julie Leonardsen - Grete Hanssen - Marte Løvik - Ove Østerlie

Yrkesfag har lange tradisjoner i Norge og har vært en av de viktigste faktorene for den utviklingen vi har sett i landet i nyere tid. Likevel ser vi at Norge vil mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035. Regjeringen vil at flere skal velge yrkesfag, få læreplass og fullføre fagbrevet. – Norge trenger flere fagarbeidere og regjeringen vil satse på yrkesfag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). Hvilken rolle spiller utdanningen av yrkesfaglærere i dette?

Hva kan NTNU og næringslivet gjøre sammen for å bidra inn til at enda flere får både yrkesopplæring, lærlingeplass og jobb?

Jon Sverre Hårberg (Universitetslektor i yrkespedagogikk, ILU), Julie Leonardsen og Grete Hanssen (begge Ph.d. – stipendiater, Yrkesfag, ILU) og Marte Løvik (Seniorrådgiver NHO Trøndelag) inviteres til en samtale med Ove Østerlie, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning.

ILU NTNU spanderer kaffen.
Tid: 08:30-10:00 (dørene åpner 08:00)
Sted: Sellanraa
Inngang: Gratis, men hent ut gratisbillett i Hoopla.

Dato

25. okt 2022

Tid

8.30 - 10.00

Sted

Litteraturhuset, Sellanraa

Logoene til Litteraturhusets samarbeidspartnere