Atlas over Trondheim

Publisert den 11. okt 2016

Litteraturen møter byen.

I forbindelse med åpningen av litteraturhuset har Trondheim fått ti litteraturbenker. Ti forfattere ble invitert til å skrive tekster knyttet til ulike steder i byen. De ti forfatterne er Asieh Amini, Eva Furseth, Nina Elisabeth Grøntvedt, Idar Lind, Markus Lantto, Erlend Loe, Fredrik Skagen, Carl Frode Tiller, Arild Vange og Margrethe Aas. Litteraturbenkene er en god måte å synliggjøre litteraturen på, og vise hva den kan bety for byen, og hva byen kan bety for litteraturen. Vårt håp er at litteraturen blir en del av bybildet, og at den kan påvirke måten vi opplever byen på. Litteraturbenkprosjektet er et samarbeid med et søsterprosjekt i Århus, «Atlas over Aarhus», som har oppstått i forbindelse med at Århus skal være europeisk kulturhovedstad i 2017. Litteraturhuset ønsker å videreføre samarbeidet med Århus, som forhåpentligvis kan utvikle seg til å bli et «Atlas over Norden»-prosjekt, hvor litteratur kan være med og prege bybildet. Litteraturbenkene i Trondheim er utformet av arkitektstudenter ved NTNU, og prosjektet skjer i samarbeid med Trondheim kommune og Trebyen.

I forbindelse med at litteraturhuset skal etablere virksomhet på fylkesnivå, arbeides det videre med et «Atlas over Trøndelag»-prosjekt. Mer kommer!