Ny serie på Litteraturhuset

Publisert den 14. okt 2020

Mange trekk ved vår tid peker i retning av at vi må slå inn på en annen kurs. Klimaendringer og naturødeleggelser truer hele vår framtid, og den økonomiske veksten ser ut til å være drivkraften bak endringene. Men kravene til produksjon, ytelse og prestasjon øker også trykket på oss mennesker og endrer våre liv, både kulturelt og samfunnsmessig, men ikke minst eksistensielt: Hvordan er det mulig å finne mening i en truet verden? Hvordan kan vi forsone oss med naturen? Hvordan kan vi forsone oss med oss selv?

Kanskje må hele vår mentalitet endres. Hvilke krav og forventninger er forenlige med grensene i naturen og tilværelsen – samtidig som vi tilgodeser alle skapninger? Er det rett og slett en ny besinnelse vi trenger, omsatt i politikk og det levde liv?

Det første arrangementet i serien er samtalen «Livsmestring» – sten til byrden? med Ole Jacob Madsen og Marit Uthus, som finner sted 16. november. Senere i høst følger foredrag med Linn Stalsberg og Arne Johan Vetlesen. Se oppdatert program for serien her.

Foto: Foto: Paul S. Amundsen