Å se verden fra et annet perspektiv
Kunnskap | Samtale

Å se verden fra et annet perspektiv

En del av Basta

Debatter om og rundt rasisme vies stadig større plass i offentligheten, og i kjølvannet av dette har begreper som «woke» og «kansellering» festet sitt grep om tidsånden. Basta inviterer til en samtale om rasisme i norsk offentlighet, og rasismedebattens mange kulturelle forgreininger.

Fra drapet på Benjamin Hermansen til Black Lives Matter. Fra antirasisme til kanselleringskultur. Hva legger vi egentlig i rasisme i 2023, og hvordan har begrepet utviklet seg med årene? Hvordan oppstår et begrep som anti-woke, og er kanselleringskulturen skadelig for ytringsfriheten?

Om panelet: Cora Alexa Døving som til daglig jobber ved HL-senteret i Oslo. Døving har utgitt flere bøker om rasisme, og forsker blant annet på minoritetserfaringer i Norge, muslimfiendtlighet, antisemittisme og konspirasjonsforestillinger og nasjonalisme på sosiale medier. Alex Iversen er medieviter og jobber til daglig i TV2.

Basta

Basta er festivalen som gjør deg litt smartere. En feiring av aktuell sakprosa – og tema som engasjerer. Festivalen arrangeres av Litteraturhuset i Trondheim og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Gå til festivalsiden

Dato

11. nov 2023

Tid

11:00 - 11:45

Pris

Kr120 / Kr70

Deltakere

Cora Alexa Døving - Alex Iversen

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim