Adopterte – ofre eller heldiggriser?
Kunnskap | Samtale

Adopterte – ofre eller heldiggriser?

En del av Basta

Enten helt eller offer. Enten solskinnshistorie eller tragedie. Mediene liker å koke ned historier om annerledeshet til enkle narrativ. Virkeligheten er sjelden fullt så enkel.

Forfatter Synne Sun Løes er selv adoptert, og med utgangspunkt i egne erfaringer som «annerledesbarn» retter hun et kritisk blikk mot samfunnets tendens til å forenkle fortellingene om marginaliserte grupper.

I boka «Ingen kan spytte på et smilende ansikt», som utkom tidligere i år, skriver forfatter Synne Sun Løes om identitet, overlevelsesteknikk og koreansk hevnkunst. Gjennom en rekke personlige og undersøkende essay, nærmer hun seg grunnleggende spørsmål rundt identitet, med sine egne erfaringer som adoptert som prisme.

Sun Løes kommer til Basta for å snakke om sine egne erfaringer som “annerledesbarn”, og for å rette et kritisk blikk mot samfunnets tendens til å forenkle fortellingene om marginaliserte grupper. Samtalen ledes av journalist i Adressa, Sæba Bajoghli.

Basta

Basta er festivalen som gjør deg litt smartere. En feiring av aktuell sakprosa – og tema som engasjerer. Festivalen arrangeres av Litteraturhuset i Trondheim og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Gå til festivalsiden

Dato

11. nov 2023

Tid

12:00 - 12:45

Pris

Kr120 / Kr70

Deltakere

Synne Sun Løes - Sæba Bajoghli

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim