Norsk antropologisk årskonferanse
Antro + kunst, teknologi og vitenskap
Kunnskap | Kunst

Antro + kunst, teknologi og vitenskap

Arrangementet har to deler, som begge sentrerer rundt sosialantropologisk kunnskapsproduksjon, teknologi og kunst.

Den første delen er en samtale og live-innspilling av podkast, som fokuserer på hvordan det er å være menneske i teknologiens tidsalder – spesielt gjennom ulike former for motstand mot vår tid.

Samtalen ledes av Jens Røyrvik, førsteamauensis ved sosialantropologisk institutt NTNU.

Deltakerne i panelet er Håkon Fyhn, førsteamanuensis i sosialantropologi ved NTNU. Han har arbeidet mye med spørsmål om tilstedeværelse, spesielt i grenseområdet mellom teknologi og håndverk, samt digital kommunikasjon og dialog.

Tore Vagn Lid, som er en norsk regissør, forfatter og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen, og professor i regi ved NTNU. Lid er kjent for teaterstykker med klart politisk innhold.

Gunhild Tøndel er førsteamanuensis i generell sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Hennes forskning beveger seg i det tematiske skjæringsfeltet mellom velferd, teknologi og kunnskapsproduksjon, særlig knyttet til problemstillinger om digitalisering, styring og organisering, velferdsteknologi, aldring, og livet i helse- og omsorgstjenestene.

Cecilia G. Salinas er kunstner og postdoktor i forskningsprosjektet Privatlivets Grenser: sosialitet og tilhørighet i digitale hverdagsliv, med fokus på digitale og sosiale medier og tilhørighetsspolitikk.

I det siste har storting og regjeringsbygg blitt beleiret av demonstranter som vil ha vekk vindturbinene på Fosen. Da et tilsvarende vindturbinanlegg ble bygget på Frøya i Midt-Norge måtte arbeidet ha politibeskyttelse mot lokale motstandere. Motstand mot energipolitikk og teknologi dukker opp flere steder: en Facebook-gruppe mot vindkraft fikk 100 000 medlemmer den første uka den ble opprettet; motstand mot bomveier førte til et nytt politisk parti i kommunevalget i 2019; hatgrupper mot grønn teknologi, smartmålere og elbiler er vanlige. Motstand gjelder ikke bare energipolitikk, vi ser også motstand mot styringsteknologier som for eksempel helseplattformen.

Motstand er mangfoldig og motivert av ulike årsaker. Det er en styrke for demokratiet samtidig som den også kan utgjøre en trussel. Kan hende vi mangler noe i forståelsen av motstand? Skal det forstås som et psykologisk fenomen eller som en måte mennesker er i verden på? Kan motstanden avsløre underliggende tendenser i vår samtid det er verd å merke seg ved? I kveldens live-podkast spør vi: hva er motstand, og hva kan motstand være? Vi skal spesielt diskutere dette i lys av grønne omveltninger, teknologisering og digitalisering av samfunnet og nye former for makt og avmakt.

Arrangementets andre del fokuserer på kunst og vitenskap som metoder for å tolke og representere virkeligheten. De avdekker og omformer det som er gitt, og begge tar i bruk, og man kan kanskje si belager seg på, ulike teknologier i sitt formål.

Kunsten medierer virkeligheten i en intensjonelt transformativ og ofte flertydig annenhet, og søker ikke nødvendigvis å forklare like mye som den ønsker å spørre, utfordre og utforske. Med affekt og sanselig stimuli frembringer den gjerne ubehag, sinne og sorg, men også glede, undring og nysgjerrighet. Vitenskapen, i tradisjonell forstand, vektlegger heller utvetydighet. Den vil forså og forklare i presisjon, og gjerne dele opp og isolere for å klargjøre og belyse. Den ønsker helst å mediere direkte, uten omveier. Denne (noe grovt inndelte) forskjellen vekker flere interessante spørsmål om formidling, metode og tilgjengelighet.

Samtidig har spørsmålene antropologien ofte stiller seg selv, om seg selv, utspring i en kritisk selvbevissthet som utfordrer både verdensanskuelse, erfaringsnærhet og sannhet. Kveldens samtale vil derfor utforske krysningspunktet der kunst, vitenskap og antropologi møtes. Hva går egentlig tapt, og hva vinnes i de ulike praksisene med å oversette, oppdele og presentere en virkelighet i tekst og andre sansbare uttrykksformer? I et forsøk på åpne dørene i den antropologiske huset, for å slippe kunsten inn, men også antropologien ut, inviterer vi til en kveld med poesi, musikk, billedkunst og refleksive samtaler.

For å stimulere til slike samtaler og i det hele tatt vekke tanken, byr vi på en kort omvisning av utstillingen Attention after Technology på Kunsthallen i Trondheim (https://kunsthalltrondheim.no/no/utstillinger/attention-after-technology), samt diktopplesning av Maria Dorothea Schrattenholz og musikk av Naïd Mubalegh. Etterpå snakker vi løst og fast om kunsten vi har fått erfare, de ovennevnte problemstillingene og spørsmål som har dukket opp underveis. Vi samles gjerne rundt noen tematisk relevante bøker som vi har til utstilling gjennom kvelden.

Vel møtt!

 

Dato

29. nov 2023

Tid

18:00 - 20:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Jens Røyrvik - Håkon Fyhn - Tore Vagn Lid - Gunhild Tøndel - Cecilia G. Salinas - Maria Dorothea Schrattenholz - Naïd Mubalegh

Arrangører

Litteraturhuset i Trondheim
Norsk antropologisk årskonferanse

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.