Stein Slettebak Wangen
Håkon Bleken: Collage
Litteratur | Kunnskap | Kunst | Bokslipp | Samtale

Håkon Bleken: Collage

Håkon Blekens collager fortjener en egen bok, og det får de nå!

15. november kommer Karin Hellandsjøs bok om Håkon Blekens collager ut. Boken lanseres på Litteraturhuset i Trondheim 28. november.

«Kubistene ryddet opp, så kom vi», sier Håkon Bleken. Han er en av de fremste eksponentene for bruken av collage som kunstnerisk medium her til lands. Allerede tidlig på 1970-tallet tok han teknikken i bruk og gjorde den raskt til en vesentlig del av sitt kunstnerskap. Hans grafiske arbeider tar også ofte utgangspunkt nettopp i hans collager. Det er derfor interessant å se nærmere på denne verkgruppen hos Bleken.

Blekens collager utgjør en stor produksjon. Hovedvekten er lagt på de banebrytende seriene «Korsveien» og «Dødens Ø», samt en rekke sentrale arbeider som alle inntar en viktig plass i norsk samtidskunst.

Mange av collagene rangerer blant Håkon Blekens ypperste verk. Gjennom de ulike utklippene fra aviser og tidsskrifter, fotografier og andre elementer kunstneren inkorporerer i arbeidene, blir collagene også viktige tidsdokument av en helt unik karakter. «Skal man si noe om sin tid, må man være del av den. Det vesentligste i vår kunst er ikke formspråket, men om den enkelte kunstner greier å stille sitt formspråk i virkelighetens tjeneste, vår tids virkelighet», hevder Bleken som ofte siterer Oscar Wildes utsagn om at kunsten lærer oss å se virkeligheten. Hans sterke samfunnsengasjement og dets betydning for hans kunst utgjør en ledesnor i hans collager. I møtet mellom det litterære og det abstrakte, med røtter både i kubismen og surrealismen og i dialog med collage-bitenes former og tekster har han her funnet sitt eget uttrykk – der hans eget liv og samtiden, litteraturen og kunsthistorien flettes sammen.

På lanseringsarrangementet møter du både kunstneren Håkon Bleken og forfatteren bak boken Karin Hellandsjø. Bleken vil fortelle om sine collager og derefter blir det en samtale mellom Karin Hellandsjø og forlegger og forfatter Sverre Nyrønning.

Dato

28. nov 2023

Tid

19:00 - 20:30

Pris

Kr150 / Kr100

Deltakere

Håkon Bleken - Karin Hellandsjø - Sverre Nyrønning

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim