Boklansering: Norskhet i bevegelse
Litteratur | Kunnskap | Bokslipp

Boklansering: Norskhet i bevegelse

Hva vil det si å være norsk, og hvem kan kalle seg norsk i samtidens globaliserte og flerkulturelle Norge? Dette er spørsmål som diskuteres stadig mer i offentlig debatt og på sosiale medier.

Forfatterne av Norskhet i bevegelse går inn i slike diskusjoner, og undersøker koblinger mellom norskhet og rasialisering gjennom å stille spørsmål rundt forståelser av norskhet, hvem som blir eller ikke blir anerkjent som norsk, og hvordan grenser for tilhørighet til Norge skapes, opprettholdes og utfordres. Forfatterne, tilknyttet forskergruppen WorldViews ved IPL NTNU, inviterer alle interesserte til boklansering av antologien Norskhet i bevegelse (Cappelen Damm Akademisk) på Litteraturhuset i Trondheim, tirsdag 16. april.

Dato

16. apr 2024

Tid

19:00 - 21:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Arrangør

Forskergruppen WorldViews, IPL, NTNU

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.