Boklansering: Seniord
Litteratur | Bokslipp | Samtale | Litteratur for inkludering

Boklansering: Seniord

Boka "Seniord - tekster fra 63 grader nord" lanseres 20. august på Litteraturhuset i Trondheim. Boka inneholder tekster og poesi skrevet av ni personer som deltok i et skrivekurs for seniorer i 2019, ledet av Marte Huke, Olga Lehmann og Cecilie Wold Andresen.

Skrivekurset var del av et forskningsprosjekt av Institutt for psykisk helse ved NTNU, ledet av Olga Lehmann, og ble arrangert i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim og Trøndelag fylkesbiblioteket.

Etter kurset ønsket ni av deltakerne å fortsette å møte hverandre. Det ble et nytt fellesskap bestående av seks kvinner og tre menn. Gruppen ble døpt «Seniord – tekster fra 63 grader nord».

Marte Huke vil være gjest og holde en innledning om boka og skrivekurset. Vi skal også ha en samtale med tre av forfatterne, Aina Flem, Odd Storsæter og Siri Nordhus, hvor de vil snakke om boka og lese sine tekster og poesi. Samtalen ledes av Gulabuddin Sukahnwar, programkoordinator ved Litteraturhuset i Trondheim.

Om boka:
Gjennom disse årene har vi skrevet historier fra våre liv; om havet, døden og kjærligheten. Vi har utfordret hverandre på form og innhold, og tekstene har blitt tettere og bedre. Vi ønsker å dele våre tekster og erfaringer med andre. Derfor samlet vi et utvalg av våre beste tekster og fikk laget en fin, rød bok. Alle forfatterne vil også lese fra sine tekster.

Dato

20. aug 2024

Tid

19:00 - 21:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Marte Huke - Aina Flem - Odd Storsæter - Siri Nordhus - Gulabuddin Sukahnwar

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.