MDG Trondheim
Bør Trondheim få egen markalov?
Kunnskap | Samtale

Bør Trondheim få egen markalov?

Trondheim MDG og partileder Arild Hermstad inviterer til foredrag og panelsamtale om mulighetene for å få til en markalov for Trondheim.

Drømmen om en markalov for Trondheim har eksistert lenge, men debatten har dødd noe vekk de siste årene. MDG foreslo i 2018 på Stortinget en egen markalov for Trondheim, men dette ble dessverre nedstemt.

Siden den gang har stadig mer natur gått tapt, samtidig som naturkrisen øker i alvor og omfang. Likevel blåser det en ny vind over Trondheim, med større fokus på naturvern og ivaretakelse av viktige markaområder. Derfor stiller vi spørsmålet: Hvordan kan vi få på plass en egen markalov i Trondheim så raskt som mulig?

Arrangementet er åpent for alle, enten man er medlem i MDG eller ikke. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill til politikerne og panelet på arrangementet.

 

 

Dato

18. apr 2024

Tid

18:00 - 20:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Arrangør

Trondheim MDG

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.