Kunnskap | Debatt | Samtale

Er maskuliniteten i krise? En samtale med Lasse Josephsen

Har kampen for kvinners rettigheter vært på bekostning av menn?

I mannosfæren, så vel som samfunnet ellers, snakkes det ofte om en maskulinitet i krise. Hvis vi sammenligner menn med kvinner, så sliter menn på mange områder: menn lever kortere enn kvinner, gutter klarer seg dårligere på skolen enn jenter, færre menn tar en lang utdannelse enn kvinner, det er flere menn i fengsler enn kvinner og flere menn begår selvmord enn kvinner. Og så sliter menn i høyere grad enn kvinner med utenforskap, ensomhet og alkohol- og rusproblemer. Og vi ser at fremkomsten av incels, altså ekstreme online subkulturer, hvor omdreiningspunktet er hat mot kvinner og minoriteter, vokser. Men skyldes dette, at kulturen vår har blitt feministisk? Og hvorfor hersker det i det hele tatt en forvirring og fordømmelse rundt mannsrollen?

Lasse Josephsen er journalist og forfatter, og han er en av landets fremste eksperter på ekstremistiske nettforum og subkulturer på nettet. Litteraturhuset har invitert Lasse Josephsen til en samtale om moderne maskulinitet. Samtalen ledes av journalist Jo Skårderud.

 

Dato

19. mar 2024

Tid

18:00 - 19:30

Pris

Kr150 / Kr100

Deltakere

Lasse Josephsen - Jo Skårderud

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim