Hvordan skrive historie?
Kunnskap | Samtale

Hvordan skrive historie?

En del av Basta

Historieskriving og litteratur har alltid vært tett forbundet. Historikerens bilde av fortida kan bare finnes som tekst, som fortelling – ja, som litteratur. Men hvordan skriver man da historie? Hvordan finner man fram til riktig form for det historiske stoffet?

Kan forskjellige litterære former vise oss forskjellige sider ved fortida, eller er det kildene som styrer den litterære formen? Og trenger vi en mer mangfoldig historieskriving? Møt historikerne Anette Holmlong Storeide og Ketil Slagstad i samtale med Trygve Riiser Gundersen.

Basta

Basta er festivalen som gjør deg litt smartere. En feiring av aktuell sakprosa – og tema som engasjerer. Festivalen arrangeres av Litteraturhuset i Trondheim og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Gå til festivalsiden

Dato

11. nov 2023

Tid

12:00 - 12:45

Pris

Kr120 / Kr70

Deltakere

Anette Holmlong Storeide - Ketil Slagstad - Trygve Riiser Gundersen

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim