Virke
Innspillmøte om nasjonal strategi for kreativ næring i Trondheim

Innspillmøte om nasjonal strategi for kreativ næring i Trondheim

Virke inviterer medlemmer, næringsliv og samarbeidspartnere i Trondheim til innspillsmøte og spør hva skal til for å løfte kreativ næring nasjonalt?

Regjeringen har varslet at de skal sette i gang arbeidet med en nasjonal strategi for kreativ næring, men arbeidet har enda ikke tatt form. Samtidig rykker andre land fra, i en vekstnæring som sysselsetter flere unge, flere kvinner, og som vokser raskere enn noen annen næring globalt. Storbritannia tjener 8 pund for hvert pund de satser, mens her i Norge diskuterer vi tilskudd og utgiftsposter.

Er vi i Norge for fastlåst i hvor «vanskelige» den kreative næringen er, i stedet for å se mulighetene? Hva skal til for at norske virksomheter innen kreative næringer skal bli med på den globale veksten?

Virke mener at det haster å få på plass en kreativ næring strategi, og ønsker å bidra til at dette arbeidet settes i gang så snart som mulig. Vi vet at våre medlemmer sitter på mange viktige erfaringer og innspill og vi inviterer derfor til felles innspillsmøte med workshop i Trondheim!

 

 

Dato

27. nov 2023

Tid

11:00 - 13:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Arrangør

Virke

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.