Åshild Lunestad
Men er det bra? – Historie i fiksjonen
Litteratur | Debatt

Men er det bra? – Historie i fiksjonen

Inngår i serien «Men er det bra?»

«Men er det bra?» er Litteraturhusets kritiske panel hvor kritikere og litteraturvitere tar temperaturen på det som myldrer og rører seg i samtidslitteraturen.

Kveldens panel har valgt seg ut tre bøker som lar historiske personer tre inn i fiksjonens rammer, og undersøker hva dette kan tilføre av forståelse til både samtid og fortid. 

I Gunhild Øyehaugs Gunnhild, kona til Eirik Blodøks blandes sagatid, nåtid og litterære referanser.

I Elin Tinholts Naturstudiets nødvendighet følger vi kunstneren Asta Nørregaard som kjemper for anerkjennelse og samforståelse. 

I Eva Tinds Kvinnen som samlet verden ledes vi rundt verden av den danske zoologen Marie Hammer, som ønsket å bevise at verdens kontinenter en gang hang sammen.

Litteraturhusets kritiske panel består av:

Anne Sigrid Refsum er høgskolelektor i norsk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning og PhD-stipendiat i prosjektet Skillingsvisene i Norge 1550-1950. Den forsømte kulturarven, som er finansiert av Norges Forskningsråd og har base ved Institutt for språk og litteratur på NTNU. Hun interesserer seg spesielt for sanglyrikk, folkediktning og eldre populærkultur.

Truls Haugen Sletvold er utdannet lektor med mastergrad i historie ved NTNU Dragvoll. Ved siden av masteren har han studert teatervitenskap ved UIB, pedagogikk ved UIO og studerer nå Nordisk språk og litteratur ved NTNU Dragvoll. Han har også vært medlem i Radio Revolts bokmagasin Bokbaren fra 2017-2019.På hans venstre arm er en tatovering av Mikhail Bulgakov og ikke av ham selv (selv om mange antar det til såpass grad, at det må spesifiseres i denne bio-delen).

Hanna Malene Lindberg er doktorgradsstipendiat i nordisk litteratur, hvor hun forsker på litterære naturforestillinger i Norge på 1800-tallet. Hun er litteraturkritiker og kunstskribent, og særlig opptatt av kunsten og litteraturens møte med omgivelsene.

Nora Berg Markussen er sisteårs masterstudent i Nordisk litteratur ved NTNU, der hun skriver master om Knut Hamsun og sjarlatanmotivet. Ved siden av dette har Nora også studert musikkvitenskap.

«Men er det bra?»

«Men er det bra?» er Litteraturhusets kritiske panel hvor kritikere og litteraturvitere tar temperaturen på det som myldrer og rører seg i samtidslitteraturen.

Flere arrangementer i denne serien

Dato

24. okt 2023

Tid

18:00 - 19:30

Pris

Kr75 / Kr0

Deltakere

Anne Sigrid Refsum - Truls Haugen Sletvold - Hanna Malene Lindberg - Nora Berg Markussen

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim