Minimalen Kortfilmfestival
Minimalen 2024: Meet the Filmmakers in the NOR-program!
Samtale | Film

Minimalen 2024: Meet the Filmmakers in the NOR-program!

MØT FILMSKAPERNE!

Møt skaperne av kortfilmene i NOR (Nordisk konkurranse). Her er din mulighet til å finne ut mer om filmene du har sett ved å lytte til filmskapernes samtale med moderatorene, stille spørsmål og lufte dine tanker om filmene.

Torsdag 21:00
NOR 3, NOR 4
Gratis inngang

MEET THE FILMMAKERS

Meet the makers of the short films in NOR (Nordic Competition). Here’s your chance to find out more about the films you’ve seen by listening to the filmmakers’ conversation with the moderators, asking questions and sharing your thoughts about the films.

Thursday 9pm
NOR 3, NOR 4
Free entrance

Dato

25. jan 2024

Tid

20:00 - 21:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Arrangør

Minimalen Kortfilmfestival

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.