Wikimedia Commons
Minnet om fremtiden: Piranesi
Litteratur | Kunnskap | Kunst

Minnet om fremtiden: Piranesi

Moderne arkitektur definert av en visjonær på 1700-tallet?

Den italienske kunstneren og arkitekten Piranesi (1720-1778) fra Venezia i Italia er best kjent for sine etsninger som viser Roma, arkitekturfantasier, svimlende trappeløp og forvitrede ruiner. Hans visjoner av arkitektoniske strukturer har bidratt til å definere det vi anser for moderne i dag. Hans kreasjoner kan derfor minne om fremtiden; det abstrakte i maleriet, montasjen i filmen og de sterke kontrastene i fotokunsten kan betraktes som nyvinninger påvirket av Piranesis kunst. I sitt foredrag skal professor Tschudi ta oss gjennom hvordan Piranesis arv fordreies i en litteratur om drømmer og minner fra romantikken til i dag hos fremtredende forfattere og tenkere som Freud og Proust.

Dato

1. feb 2024

Tid

17:00 - 18:00

Pris

Kr150 / Kr90

Deltakere

professor Tschudi

Arrangør

Spor Festival for oversatt litteratur og idéhistorie