Mobbing – makt og avmakt
Kunnskap | Samtale

Mobbing – makt og avmakt

Økt mobbing krever at vi må tenke annerledes. Vi vet at mobbing er like skadelig som voldshandlinger, med varige skader, selvdestruktive tanker og tap av kognitiv mestring.

På Litteraturhuset torsdag 11. januar kl. 19, vil vi formidle kunnskap om mobbemekanismer, psykiske skader og forebyggende modeller.

Reidar Østensen innleder om alvorlige mobbeepisoder i oppveksten. Med såre minner og dype spor som av mange blir bagatellisert og oversett. En fortelling om kampen for respekt og anerkjennelse.

Elin Marita Hermunstad har opplevd krevende relasjoner i arbeidslivet som vekket hennes interesse for årsaker og sammenhenger i konflikt- og mobbesaker. Hun er opptatt av ledelse og konflikthåndtering, og hvordan dette kan forebygge mobbing.

Hans Lieng er mobbeombud i Trøndelag, med kompetanse i teori og kunnskap fra arbeidet i en rekke mobbesaker. Han setter i sin innledning søkelys på hvordan mobbing og eksklusjon kan forhindres og løses.

Møtet åpner for samtale og spørsmål. Møteledelse Eli Wæhre og Tor Berg.

Velkommen!

Dato

11. jan 2024

Tid

18:00 - 20:00

Pris

Kr50

Deltakere

Reidar Østensen - Elin Marita Hermunstad - Hans Lieng - Eli Wæhre - Tor Berg

Arrangør

Sosialistisk Forum Trondheim