Roger Brendhagen
Natur og klima må ses i sammenheng
Kunnskap

Natur og klima må ses i sammenheng

Vi har to store utfordringer som samfunnet skal arbeide med nå, naturtapet og klimaproblemet.

I denne sammenhengen har vi fått med oss en av de som satt i «Klimautvalget 2050» til å holde innledning. Det er forskningsleder i NINA, Signe Nybø. Utvalget laget en stor utredning om omstilling til lavutslipp. Nybø skal snakke om denne utredningen i et naturperspektiv.

Er du opptatt av klima? Eller er du opptatt av natur? Eller begge deler? Et godt poeng fra Klimautvalget 2050 er at «All økonomisk aktivitet må skje innenfor de rammene naturen setter.» Dette vil vi høre mer om.

Arrangør er Motvind Trøndelag og Naturvernforbundet i Trøndelag, i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim.

Velkommen!

 

Dato

4. mar 2024

Tid

18:00 - 19:30

Pris

*Gratis

Deltakere

Signe Nybø

Arrangører

Litteraturhuset i Trondheim
Motvind Trøndelag
Naturvernforbundet i Trøndelag

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.