UiO/Simon Stenkløv Kystad/Tonje Selvåg
Økosorg og meningstap – Skal de unge lide for fedrenes misgjerninger?
Kunnskap | Samtale

Økosorg og meningstap – Skal de unge lide for fedrenes misgjerninger?

Inngår i serien «Livets skjørhet»

Vi møter dem i nyhetsbildet og i Debatten, de unge miljøaktivistene som griper til stadig sterkere virkemidler i sin fortvilelse over økende miljøproblemer og ødeleggelse av natur. Er de skyldige for loven eller sviktet av samfunnet? Skal de drives av sinne eller kjærlighet, sperre veier eller snakke med trær? Kanskje alt dette… 

På Litteraturhuset 2. april, i det som blir det siste innslaget i serien «Livets skjørhet», kan du møte Thomas Hylland Eriksen, Arne Johan Vetlesen, Astrid Rem og Anne Trætteberg Reitan til en samtale om temaet. Samtalen ledes av Per Bjørn Foros, tidligere førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) og initiativtager til serien «Livets skjørhet».

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hans interessefelt spenner fra kulturforståelse til miljøproblemer, med særlig vekt på dilemmaer, motsetninger og konfliktforståelse. Han har skrevet flere titall bøker og fått en rekke priser for god formidling.

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved UiO, kjent som forfatter og samfunnsdebattant. Han har vært særlig opptatt av ondskapens problem og overgrep mot etniske minoriteter. Miljøspørsmål ligger ham særlig tungt på hjertet, og han er sterkt engasjert i unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter.

Astrid Rem hører med til den unge generasjonen av miljøaktivister, knyttet til Extinction Rebellion og Stopp oljeletinga, med flere runder i rettsvesenet på grunn av sivil ulydighet. Utdannet sykepleier, styreleder for Miljøpartiet De grønne i Trondheim. Hun har vært særlig opptatt av sitt personlige ansvar som ung i dag.

Anne Trætteberg Reitan har erfaring fra miljøaksjoner og lenkegjenger, men går nå en litt annen vei. Hun har kjøpt og driver gården «Fjordbruket» på Hitra, der hun dyrker grønnsaker, pleier kystlyngen, holder fjærkre og samler ungdommer fra hele verden. Dette som en livsbejaende tilnærming i sitt miljøengasjement.

«Livets skjørhet»

Bak alt det vi baler med, ligger noen store spørsmål som hefter ved selve tilværelsen, og som er felles for alle mennesker. Vi er skjøre skapninger, kastet ut i livet uten å ha bedt om det, overlatt til oss selv i en vanskelig verden. Filosofene snakker om «livets grunnvilkår»: sårbarhet, smerte, ensomhet, avhengighet og dødelighet. Det mangler ikke på temaer som belyser dette, verken i kunsten, medieverdenen eller hverdagen, det være seg sorg, skjebne, mening, håp, ansvar, kjærlighet, tilgivelse, forsoning. I denne serien prøver vi å trenge ned i noen av disse temaene, slik at vi kan kjenne dem igjen hos oss selv og dele tankene med andre.

Flere arrangementer i denne serien

Dato

2. apr 2024

Tid

18:00 - 20:00

Pris

Kr150 / Kr100

Deltakere

Thomas Hylland Eriksen - Arne Johan Vetlesen - Astrid Rem - Anne Trætteberg Reitan - Per Bjørn Foros

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim