Rektordebatten: NTNU vs Verden
Kunnskap | Debatt

Rektordebatten: NTNU vs Verden

I vår vil NTNU få ny rektor. NTNU er landets største universitet. Den som tilsettes i rektorjobben, trer inn i gruppen av nasjonale strateger som har makt til å påvirke utviklingen av Norge. Hvem er best egnet til jobben?

Torsdag 11. april på Litteraturhuset er temaet NTNUs forhold til omverdenen. Vi utfordrer kandidatene på:

Ad kontroversielle politiske spørsmål, som akademisk ytringsfrihet, boikott, hvor tette bånd NTNU bør ha til næringslivet: Hvor tydelig stemme bør NTNUs rektor ha?

Hva med Trondheim og Trøndelag? NTNU forholder seg til Brussel og verden der ute. Men man er også et universitet med en lokal forankring.

Hvordan kan rektor best synliggjøre NTNU på den nasjonale og internasjonale arenaen?

De som stiller er:

Monica Rolfsen, dekan Økonomifakultetet
Tor Grande, konstituert rektor
Øyvind Weiby Gregersen, dekan Fakultet for naturvitenskap
Kandidater som er med fra andre intervjurunde vil også bli invitert.

Ekstern utfordrer under rektorkandidatdebatten er Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo. Debatten ledes av Universitetsavisas redaktør Tore Oksholen.

Arrangementet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Universitetsavisa.

Dato

11. apr 2024

Tid

19:30 - 21:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Monica Rolfsen - Tor Grande - Øyvind Weiby Gregersen - Trygve Lundemo - Tore Oksholen

Arrangører

Litteraturhuset i Trondheim
Universitetsavisa

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.