Sikkerhetspolitisk Dag
Kunnskap

Sikkerhetspolitisk Dag

De siste årene har verden opplevd en betydelig økning i humanitære kriser rundt om i verden. Samtidig utfordres grunnleggende humanitære prinsipper overalt; krig i byer og angrep på helsearbeidere er mange steder en realitet. For å snakke mer om disse utfordringene arrangerer vi en panelsamtale med Leni Stenseth og Kathrine Holden!

Sikkerhetspolitisk Dag er en årlig konferanse som handler om utenriks-forsvars- og sikkerhetspolitikk. Arrangementet er et samarbeid mellom YATA Trondheim og Leviathan – linjeforeningen for statsvitenskap ved NTNU.

 

 

Dato

13. mar 2024

Tid

18:00 - 20:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Leni Stenseth - Kathrine Holden

Arrangører

YATA Trondheim
Leviathan – linjeforeningen for statsvitenskap ved NTNU

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.