Situasjonen for kvinner i Afghanistan i dag og veien videre. Hva kan gjøres?
Debatt | Samtale | Litteratur for inkludering

Situasjonen for kvinner i Afghanistan i dag og veien videre. Hva kan gjøres?

I løpet av tiden ved makten i Afghanistan er Taliban ansvarlige for å ha fratatt jenter og kvinner grunnleggende menneskerettigheter, og de har blitt fratatt livsdrømmene sine og håpet for fremtiden. Dette har alvorlige konsekvenser for hvert enkelt menneske, men også for utviklingen av landet.

Vi kan ikke stilltiende godta den urett og de overgrep afghanske kvinner utsettes for av Taliban, men protesten vår må ikke straffe det afghanske folket. Vi må vise afghanske kvinner og jenter at de ikke står alene, og at vi gjør alt vi kan for å sikre deltagelse og tilgang til tjenester.

Hvordan er situasjonen for kvinner i Afghanistan i dag?
Hva gjøres på bakken i dag?
Veien videre: Hva kan vi gjøre fremover?

Sted: Sellanraa
Tidspunkt: 5. mars kl: 19:00
Arrangementet er gratis. Men for å få en oversikt over alle gjester ber vi deg om å ta ut gratisbillett i Hoopla.

Moderator: Sonia Ahmadi
Sonia Ahmadi er en aktivist, gründer, foredragsholder og grunnlegger av sin egen veldedige organisasjon; Norsk-afghanske Kvinner for Endring, som jobber for inkludering av afghanske kvinner i det norske samfunnet.

Paneldeltakere:
– Nazifa Jalali
Nazifa Jalali er en menneskerettighetsaktivist, og har vært en tydelig samfunnsdebattant i flere år. Hun bistår med innsikter om dagens situasjon for kvinner i Afghanistan, samt om de neste generasjonene afghanere i møte med Taliban.

Beate Ekeløve Slydal (Amnesty)
Politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal, har lang fartstid fra internasjonal politikk og er høyaktuell til å si litt om internasjonal involvering og støtte, samt anbefalinger til afghanske myndigheter og det internasjonale samfunnet.

Silje Olssøn (NAC)
Seniorrådgiver i NAC, Silje Olssøn, vil si litt mer om hva som gjøres på bakken av Afghanistankomiteen.

(19:00) Introduksjon:
Sonia Ahmadi åpner kvelden med en kort introduksjon av våre paneldeltakere, etterfulgt av en beskrivelse av debattens formål.
19:05 Hovedintro ved Nazifa Jalali
19:15 Panel 1 – Situasjonen for kvinner i Afghanistan:
Moderatoren presenterer temaet, og vi får ulike perspektiver på dagens situasjon for kvinners rettigheter, menneskerettighetsutfordringer og internasjonal støtte fra Nazifa Jalali og Beate Ekeløve-Slydal.
19:45 Pause: Ta en pause og strekk ut beina!
19:55 Filminnslag – NAC prosjekter
20:00 Panel 2 – Hva kan gjøres for kvinner i Afghanistan:
Utforsk lokale innsatser med Nazifa Jalali og Silje Olssøn, samt anbefalinger til afghanske myndigheter og det internasjonale samfunnet fra Beate Ekeløve-Slydal.
20:30 Avslutning:
Sonia oppsummerer nøkkelmomenter fra hvert panel og avslutter arrangementet med inspirerende bemerkninger.

Arrangementet skjer i samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim, Afghanistankomiteen, Amnesty Midt-Norge og Kvinner for Endring.

Dato

5. mar 2024

Tid

18:00 - 20:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Nazifa Jalali - Beate Ekeløve Slydal - Silje Olssøn - Sonia Ahmadi

Arrangører

Litteraturhuset i Trondheim
Afghanistankomiteen
Amnesty Midt-Norge
Kvinner for Endring

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.