Debatt

Utbyggerstyrt byutvikling i Trondheim? Utfordringer for klima, miljø og arealbruk

Det blir tatt utgangspunkt i KPA (Kommuneplanens Arealdel) som skal vedtas før sommeren. Hvordan vil vi at byen skal bli utviklet for at vi skal få en by som er god å leve i og som samtidig tar på alvor utfordringene rundt klima og miljø?

Innledninger ved
Ragna Fagerli – Byplansjef, Trondheim Kommune
Roar Aas – Roar Aas er medlem av Bygningsrådet for Arbeiderpartiet. Han er dessuten gruppeleder for Arbeiderpartiet I Trondheim.
Pål Guthorm Kavli – Arkitekt som tidligere har jobbet på Byplankontoret, representerer Rødt.

Aksjonsgrupper som jobber med boligproblemstillinger som er relatert til KPA får korte innlegg. Etter pause kan publikum stille spørsmål til innlederne og det åpnes for generell debatt.

Dato

10. apr 2024

Tid

19:00 - 21:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Ragna Fagerli - Roar Aas - Pål Guthorm Kavli

Arrangør

Rødt Trondheim, ved Rødt Forum for Miljø og Klima

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.