Utmarka vår er i stor endring. Er det allerede for sent å snu?
Debatt

Utmarka vår er i stor endring. Er det allerede for sent å snu?

Endringer i utmarka kan bryte tradisjonelle bånd mellom natur, dyr og menneske. Kom på lanseringen av nytt nummer av Tidsskriftet Utmark og bli klokere på det som skjer.

Vind- og vannkraftutbygginger bidrar til det grønne skiftet, men spiser også opp områder hvor reinen beiter. Friluftsliv og hytteliv gir gode opplevelser og næring til mange bygder, men tar av arealer brukt til skogbruk, jordbruk, jakt og fiske. I tillegg slaktes dyr i uberørt natur ned på grunn av frykt for nye infeksjoner og spredning av sykdommer til mennesker. Mens endringene kan skape grønn energi, arbeidsplasser og livskvalitet, så utfordres samtidig viktige natur- og kulturverdier.

Ruralis inviterer ledende forskere på området til å fortelle om det som skjer – og om noen av følgene. Møt opp på Litteraturhuset i Trondheim, hør faglige innlegg fra prosjektet og delta i samtalen.

Seminaret er gratis å delta på og vi får spennende foredrag fra følgende personer:

Nils Rune Langeland, historiker og samfunnsdebattant, introduserer siste nummer av Tidsskriftet Utmark

Bjørn Egil Flø, NIBIO, Elegi. Om sorg, tap og tid til å takle tomme fjell.

Marianne Singsaas, Telemarksforskning, Biosikkerhetsregimet inntar utmarka

Frode Flemsæter, NTNU, Retten til rettferdiggjering i utmarka

Katrina Rønningen, Ruralis, Lokalt og globalt arealpress i utmarkskommuner

Innledning blir ved Eirik Magnus Fuglestad i Ruralis.

Det vil også åpnes opp for diskusjon mellom forskerne og publikum. Du kan kjøpe mat og drikke under arrangementet. Velkommen skal du være!

 

Dato

29. apr 2024

Tid

19:00 - 21:00

Pris

*Gratis

Deltakere

Nils Rune Langeland - Bjørn Egil Flø - Marianne Singsaas - Frode Flemsæter - Katrina Rønningen - Eirik Magnus Fuglestad

Arrangør

Litteraturhuset i Trondheim

* Arrangementet er gratis, men av plasshensyn må dere reservere plass.