Fritt skolevalg?

Litteraturhuset inviterer til debatt om fritt skolevalg.

Det innføres fritt skolevalg i Trondheim og en prøving av fritt skolevalg innenfor sju regioner i Trøndelag fra og med skoleåret 2024/25. Men hva betyr det, og hva er egentlig forskjellen på det og nærskoleprinsippet? Hvilken effekt vil det få at skolevalg fremover baseres på karakterer? Vil dette egentlig gi elevene større valgfrihet, eller vil dette skape grobunn for A- og B-skoler og at noen tvinges til å ha urimelig lang skolevei fordi man bor langt fra den skole ens karakterer gir mulighet for å velge?

Til denne debatten vil direktør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen, innlede med å fortelle om hva fritt skolevalg vil bety og hvordan ordningen vil bli fulgt opp. Deretter vil det være debatt med et panel bestående av Tommy Reinås (MDG),  Emilie Kleiven Græsli (AP), Jonas Uv Værnæs (nestleder i UFU) og Guro Holm Skillingstad (V). Journalist Jo Skårderud leder debatten.

Gå til arrangementet dette innholdet er hentet fra.

Alle podkaster og strømminger